ما پیش از آنکه همکار باشیم، جمعی از دوستان در کنار هم هستیم. به کار گروهی اعتقاد داریم و در تلاشیم تا کارمان، حاصل دوستیِ هنر، فناوری و علم باشد. آنچه که محصول ما باشد، اعم از معماری، طراحی فضاهای داخلی، گرافیک، عکاسی و یا صفحات وب؛ نتیجه ی همفکری و برآیند چندین نگاه از زوایای مختلف است. هنرمندانه و در عین حال منطقی. ساده و بی ادعا اما دارای شخصیت. نقطه ی اشتراک ما خلاقیت و کیفیت در کنار هم است. اینجا فرد مهم نیست، گروه و کار گروهی ارزشمند است.

احسان لاجوردی
آلیف
ستاره آبی
استودیو 1566
دیجراتی
آکادمی گیتار رنگین کمان
Hi I am Status.
Close