ستاره آبی

ستاره آبی یکی از وارد کنندگان اصلی ادوات حرفه‌ای صوتی و آلات موسیقی است. وبسایت این شرکت با در نظر گرفتن پارامترهای بین المللی بازرگانی طراحی و ساخته شده است. ستاره آبی همچنین، از نزدیکترین و قدیمی ترین مشتریان گروه طراحان دِز است.

زمینه‌ی کار: هویت سازمانی، لوگو، ست اداری و وب سایت
وضعیت: پایان یافته

www.bluestar-co.com

Hi I am Status.
Close